اطلاعات تماس

خطوط واحد بازرگانی و عملیات: 9-03531024440
فکس: 03531024449
آدرس: کیلومتر 20 جاده یزد - مهریز، کیلومتر 9 جاده سیمان تجارت
ایمیل:info@pitp.ir
بالا